Mój Prąd - wniosek i załączniki

Dnia 13 styczna 2020 r. rozpoczął się II nabór do programu priorytetowego „Mój prąd” i potrwa do 18.12.2020r. lub do wyczerpania środków.

Aby wziąć udział w programie należy złożyć następujące dokumenty:

wniosek o dofinansowanie,
oryginał zaświadczenia Operatora Sieci Dystrybucyjnej potwierdzające przyłączenie mikroinstalacji,
ksero faktury potwierdzające zakup oraz montaż instalacji PV*
oświadczenie o RODO (w II turze naboru stanowi część wniosku o dofinansowanie, nie trzeba załączać oddzielnego dokumentu)

na oryginale faktury należy dopisać adnotację „Zgłoszono do programu Mój Prąd” po czym należy wykonać jej kserokopię i dopiero ten dokument załączyć wraz z pozostałymi,

dowód opłacenia faktur za elementy oraz montaż instalacji PV (lub oświadczenie o zapłacie).

Dokumenty

Dokumenty do pobrania wraz z regulaminem oraz kryteriami znajdują się tutaj.

Wszelkie dokumenty należy podpisywać własnoręcznie.
W przypadku ręcznego wypisywania dokumentów zaznaczono, że należy użyć długopisu z czarnym lub niebieskim tuszem oraz drukowanych liter (w przypadku niezastosowania się do tych zasad wniosek może zostać odrzucony). Wniosek można także uzupełnić komputerowo. 

Całość dokumentów powinna być dostarczona osobiście, poprzez kuriera lub przesłana pocztą do siedziby NFOŚiGW, która mieści się pod adresem:
ul. Konstruktorska 3A,
02-673 Warszawa

Dokumenty mają znajdować się w kopercie z dopiskiem „Program priorytetowy „Mój prąd”.

W przypadku osobistego składania dokumentów wnioskodawcy proszeni są o dostarczenie ich do kancelarii głównej w godzinach od 7:30 do 15:30. Po złożeniu dokumentów wszelkie informacje związane z udziałem w programie będą przesyłane do wnioskodawcy za pomocą poczty mailowej na podany we wniosku adres.

Od 21.10.2019r. istnieje możliwość składania wniosku on-line, jeśli wnioskodawca posiada profil zaufany lub e-dowód.

* w przypadku, kiedy wnioskodawca otrzymał dwie faktury – zaliczkową oraz końcową, a na końcowej nie widnieje kwota całościowa za instalację PV, wówczas należy przesłać kserokopie obu faktur wraz z zestawem dokumentów