Mój Prąd - wniosek i załączniki

Regulamin III naboru jest obecnie w trakcie opracowywania. Dotychczas nie przedstawiono szczegółów dotyczących III tury Programu.

Dnia 13 styczna 2020 r. rozpoczął się II nabór do programu priorytetowego „Mój prąd” i potrwa do 18.12.2020r. lub do wyczerpania środków. 

Ze względu na wyczerpanie środków do alokacji nabór został zakończony 06.12.2020r.

Aby wziąć udział w programie należy dodać do e-wniosku następujące załączniki:

zaświadczenie Operatora Sieci Dystrybucyjnej potwierdzające przyłączenie mikroinstalacji,
faktury potwierdzające zakup oraz montaż instalacji PV*
dowód opłacenia faktur za elementy oraz montaż instalacji PV (lub oświadczenie o zapłacie).

Dokumenty

Dokumenty do pobrania wraz z regulaminem oraz kryteriami znajdują się tutaj.

Wszelkie dokumenty należy składać wyłącznie w formie elektronicznej.

Aby tego dokonać należy posiadać profil zaufany lub e-dowód, ponieważ tylko w ten sposób można potwierdzić swoją tożsamość w Internecie.

Opcja ta jest bezpłatna.

Wspomniane usługi można założyć za pośrednictwem następujących adresów:

* w przypadku, kiedy wnioskodawca otrzymał dwie faktury – zaliczkową oraz końcową, a na końcowej nie widnieje kwota całościowa za instalację PV, wówczas należy przesłać obie faktury